Category: Uncategorized

 • Takk til Hordafôr

  Hordafôr har sponsa padleklubben sine aktivitetar med 10.000 blanke kroner. Dette set me stor pris på, og kjem særleg godt med i tilrettelegginga av ungpadletilbodet vårt.

 • Herlege Horgo

  Ingeborg Astrid på veg over Horgefjorden. Foto: Per Nybø. Ut mellom eit lite, trangt sund ved Horgekalven. Utanfor blånande hav, lette skyer og brått to svarte ryggar ned finnar som rullar på den flate havoverflata. Nisene gjev endå eit nytt mål i kvila augo på ein sein julikveld på klubbtur med Havstril padleklubb. Me starta […]

 • Kjekt med UNG-kurs

  Ei fin gruppe på Sveholmen. Fem nye Havstril-ungdommar på kurs på Sveholmen denne veke. Mykje moro, leik og lått – og det heile avslutta med stuping frå gangbryggja vår.

 • Støtte frå North Sea Shipping

  Havstril padleklubb har motteke heile 10.000 kroner i økonomisk støtte frå naboane våre på Kvaløya, North Sea Shipping. Padleklubben har ein god del faste driftskostnadar, knytt til mellom anna forsikringar og fornying av utstyr til ungdommen der støtta kjem særs godt med. Me takkar storleg.

 • Omtale i lokalavisa

  Marsteinen har skrive om besøket me hadde på holmen førre veke. Alltid kjekt med litt blest om eit godt tiltak.

 • Storebø skule på besøk

  Tradisjonen tru besøkte sjuandetrinnet frå Storebø skule Sveholmen for å prøva seg i kajakken, som ein lekk i avsluttinga på barneskulen. Totalt fekk 37 ungdommar padla rundt holmen, prøva ut framdriftstak, laga flåta (nokon gjekk på han òg) sitteteknikk og leika med innsamling av små plastballar. Trass smått ufyseleg vêr – regnet tok aldri slutt […]

 • Referat, styremøte Havstril pk

  Sveholmen 20. mars 2017 kl 19:30 Desse møtte: Rune Hevrøy, Marius Taraldsen, Øystein Vik og Trond Hagenes (referent). Forfall: Stina Nordbak. Vararepresentantar inviterte til møte, kunne ikkje møta.   Sak 0717: Godkjenning av referat frå førre møte Referatet vart godkjent.   Sak 0817: Status økonomi Låg likviditet i starten av året, men har betalt faktura […]

 • Årsmelding 2016

    Havstril padleklubb sitt styre i 2016 bestod av Trond Hagenes (leiar), Stina Nordbak (nestleiar), Geir Bergflødt (medlem), Åse Hauge (medlem) og André Hole (medlem). Sistnemde representerte òg padleklubben i idrettsrådet. Det vart arrangert to fysiske styremøte i 2016 og eitt i januar 2017 – og hatt nettdialog ved behov utover dette, etter avheldt årsmøte. […]

 • Referat styremøte, 9. august 2016

  Stad: Austevoll kraftlag, kl 20:00 Desse møtte: Geir Bergflødt, André Hole, Åse Hauge, Stina Nordbak og Trond Hagenes (ref). Sak 14/16 Klubbøkonomi Lånet er innfridd. Leiar informerte om relativt grei likviditet, og om auka interesse for introkurs samanlika med 2015. Medlemsmassen er dermed i vekst, og ligg p.t. på 116 betalande medlemmar. Innkommande sponsormidlar frå Austevoll […]

 • Ti år med padleklubb

  Det er gått ti år sidan Havstril padleklubb vart stifta. Me mimrar litt: Det byrja med at lokalavisa intervjua ein ny kommunelege. Ulf Hørlyk heitte han, og lanserte tanken om at Austevoll, ja Austevoll burde ha hatt ein havpadleklubb.