Trimpoenga startar 1. juni

Trimpoengkonkurransen er open for påmelding, og startar 1. juni.

Alt i dag kan du melda deg på trimpoenga i sommar. Dette er ein konkurranse med seg sjølv og andre om å registrera deg på flest mogleg av perlene me har merka av i applikasjonen. Å lasta ned applikasjonen er gratis, men me har ein symbolsk påmeldingsavgift på 100 kroner, som i alle fall dekkar ein del av deltakarpremiane.

Me har trekning av ein middag for to på Bekkjarvik gjestgiveri (sponsorgåve frå Asta og kompani) blant dei som har registert flest av dei 20 stadane me har veld ut i år, og eit gåvekort på 2 500 i padleutstyr sponsa av Austevoll kraftlag som me trekkjer ut av resten. Me markerer slutten av trimpongkonkurransen med klubbkveld med god mat, gjerne eit føredrag og trekningar av premiar.

Konkurransen går fram til 30. september.

Kjekt og lærerikt fyrstehjelpskurs med Raudekrossen

Alexander MacKenzie frå Raudekrossen på Laksevåg var ein glitrande instruktør, og sjølv helsefagarbeidarane i klubben fann kurset matnyttig i bbøtter og spann!

Torsdagspadlinga vår var denne veka bytta ut med fyrstehjelpskurs, med fokus på det som mest truleg kan møta oss på sjøen: Drukning, hypotermi og skadar. Alexander MacKenzie frå Raudekrossen på Laksevåg viste seg å vera ein engasjerande og humørfylt kursleiar, trass i eit alvorleg tema.

– Me vonar sjølvsagt at me aldri får bruk for kunnskapen me tileigar oss, sa ein av deltakarane på kurset.

Me vart mellom anna tilrådd å nytta Hjelp 113-applikasjonen frå Norsk luftambulanse. Frå den kan me både ringja etter ambulansen, samstundes som hjelparane får oppgjeve den nøyaktige posisjonen vår når me ringjer, så lenge me er innanfor mobildekninga. Her finn me òg næraste hjartestartar.

– Hugs at applikasjonen må oppdaterast, og flytt han til startskjermen til oppstartsskjermen. Når du treng han og er ute på sjøen, bør du ikkje måtta stå og fikla og bla på mobilen din, sa MacKenzie.

Det var fokus på frie luftvegar (vaffelluktposityren, opp med haka!), korleis me legg pasienten trygt til stabilt sideleie og hjarte- og lungeredning. Me fekk òg øvd på å kasta Tryg-bøye og klubbens eiga kasteline.

Velkommen til Havstrils minifestival 14. – 15. mai

Ekteparet Tommy og Kjersti Turholm er flotte instruktørar i teknikk og gruppedynamikk, med meir. For andre gongen held dei minifestival for oss.

I samarbeid med Turholm kajakk har me utforma dette programmet for årets minifestival. Det er inretta etter ulike ferdogheitsnivå, der andre økta laurdag er skreddarsydd dei komande aktivitetsleiarane våre.

Økt 1 Laurdag 14. mai kl 10:00–14:00 Turnavigasjon, planlegging og padletur. Ope for alle, men krev medlemsskap og avlagt introkurs. Påmeldingslenken.

Økt 2 Laurdag 14. mai kl 15:00–18:00 Planlegging av sundagsaktivitet. Reservert aktivitetsleiarar og den som minst har teknikkurs. Påmeldingslenke.

Økt 1 Sundag 15. mai kl 10:00– 14:00: Aktivitetsleiarane sin forundringspakke. Kva klarar dei vordande aktivitetsleiarane finna på av lått og løye i kajakken? Dette er deia forundringspakke til medlemmane. Krev berre introkurs. Påmeldingslenke.

Økt 2 Sundag 15. mai kl 14:30 – 18:00: Teknikkøving. Du kan lære utrileg mykje stiling med åra i hand. Her der det berre å giva seg med. Krev introkurs. Påmeldingslenke.

Oppstartstidspunkt betyr klart påkledd og klar til å byrja aktivitetane. I hovudsak vil dei vara i tre timar for regulær deltaking, lenger for dei som sklal utdanna seg til aktivitetsleiarar.

I fjor måtte me avlysa minifestivalen av helsemessige årsaker, men i 2020 var det strøymande og positive attendemeldingar frå deltakarane, og eit unisont: Slikt vil me har meir av.

Vil du melda deg ut eller inn?

Medlemskontingenten er 500,- for vaksen / 250 for barn, ungdom eller student / 900 for familie.

Me skal straks i gang med å senda ut medlemspengane og oppdatera medlemsregisteret. Er du medlem, men ikkje ynskjer å halda fram, kan du melda deg ut enten via minidrett.no (krev innlogging) eller bruk e-post info@havstrilpadleklubb.no og informer oss om det.

Motsett, om du ynskjer å bli medlem, meld frå om det òg.

Tips til trimpoengstadar

Årets trimpoeng er under planlegging. Kva stad meiner du me bør ha med?

Havstril pk skal òg denne sommaren ha trimpoengturar, med avpadling 1. juni klokka 00:01. Me har alt fått tips om ein stad der du kan stupa ut i og kjenna deg som du sym i prosecco eller champagne. Den staden skal me sjølvsagt ha med.

Me er særleg på jakt etter vikar, vågar, små sund og stadar som ofte er i livd eller ein òg kan gå i land nær og kosa seg. Me vonar sjølvsagt òg på gode premiar frå næringslivssponsorane me vanlegvis spør.

Send tips til info@havstrilpadleklubb.no eller kommenter på Facebook-innlegget vårt. Me ventar ein del bøker av andre opplaget av Padleturar i Bergensområdet, me loddar desse ut blant dei som har med bidrag me “brukar i konkurransen”

Avlyst: Goddo andre påskedag

Goddo rundt, ein tur for dei meir røynde padlarane

OPPDATERING 17/4/22: Me har vore uheldig med vêret, og det er meldt i overkant mykje vind andre påskedag. Me prøvar å skvisa inn Goddo ein annan dag i løpet av sesongen.

Havstril inviterer til påsketur for røynde padlarar: Goddo Rundt. Det er ein tur på om lag 25 kilometer: Ferje frå Husavik kl 09:00. Sandvikvåg kl 09:20 og Erevik skule ca kl 1015. Då skal me vera i kajakkane og klar for tur kl 11:00. Me vel retning etter vêrtilhøva (dei ser bra ut per sundag 10.) Tørrdrakt er eit krav. Klesbyte, varm drikke og mat og vatn for ein dag … og litt snadder som ein oppkvikkar undervegs.

Jakobshola er spektakulær, ho ligg på vestsida av Utslættøya. Me vurderer den når me er i området. (Blir ein halvtime ekstra med fotografering).

Påmelding vida lenken.