Magiske nordsida

Aleksej med Marstein fyr i bakgrunnen.

Det er eitt eller anna med den grå gabbroen, det store havet og skoda landemerket Marstein fyr medan du samstundes åretak om anna må konsentrera deg om det vesle draget som brått kan ta tak i kajakken of flytta han sidelengs eller skyta deg framover saman med straumen.

Me var talrike denne veka òg – åtte padlarar – ein av oss ein havstril med adresse i Midt-Noreg, men som nyttar høvet til å padla med oss når han er på morssida sin heimplass. Hyggelege medpadlarar har me hatt frå Vadsø i nord til Time i sør, om me ser attende i gamle medlemskartotek.

Det var ikkje heilt havblikk på nordsida då me stakk årene i retning Hillevika (trimturpoeng) og vidare utover til ein pen lita lagune som sikkert istida og 10 000 år med drag og alde har vore med og forma ut. Med ørlite kraft i sjøen kan du bli skoten inn og ut av vika, helst med ein liten surf. Medan det på innsida nesten alltid er høve for ein pust i berget, eller å strekkja, på beina om du vil.

Me padla attende til Sveholmen, via ein avstikkar gjennom ein tørr Bakkastraum, og var trygt attende til basen før det vart mørkt som i sekken.

Flott på austsida

Me vart berre fem havstrilar, men likevel fekk me med oss ein fint tur under den pittoreske gangbrua, via Lambøya, Komleøya (kvifor har ho fått det namnet, under me) til ein av favorittplassane våre, Saltskjersholmane. Det vart det ganske hustrig, og me hadde ein etter måten superkort kaffipause (utan kaffi, men med te for min del), der Ingunn delte müslibarar med oss andre. Diodelys vart monterte på kajakkane, og me sette kursen langs Huftarøyandet i nordleg retning. Me fekk god hjelp av både straum og eit lite vindpust som puffa off nordover.

Hausten er definitivt komen, og når makrellysarane koplar på lystkastarane sine, veit du at det er på tide å skru på endå meir lys. Klubben har ein del diodelys i naustet, men det er ein fordel å ha ha med til dømes hovudlykt får å vera synleg framifrå òg. I tillegg er hovudlykt fint å ha når utstyr skal i bilane og kajakkar eventuelt på biltak.

Avhengig av vêrtilhøva, satsar me på padletur frå Sveholmen neste torsdag.

Glimt frå grunnkurs

Laurdag 29. og sundag 30. august gjennomførte åtte havstrilar padleforbundet sitt grunnkurs i havpadling. Laurdagen starta fredeleg med ein tur ut fra Sveholmen og sørover mot Indreøyane, der me me fokuserte på framdriftstak og søkte oss ut mot havdønningane. Me fekk litt dønningar å leika oss i før me padla oss inn igjen og åt lunsj.

Etter mat var det fokus på teknikk, redning og utprøving av balanse i kajakken. Det vart mykje bading og ein flott dag.

Sundagen hadde blåse opp meir og med planla ei dagstur ut ifra vêrtilhøva.. Me padla langs land av Store Kalsøy og inn til Kalve, der me sette til livs nista i Holmane. Fokuset her var forflytning av gruppe på tur, teknikk og gode holdningar på sjøen.

På vegen tilbake måtte vi igjennom utom Indreøyane for å kjenne litt på bølgjane som hadde blitt litt større, før med padla oss nordom Spissøy for å kjenna på vindforskjellen og bølgjene. Vel attende rydda med opp utstyr og oppsumerte helga. Ei flott og læringsrik helg som gav deltakerne eit nytt klistremerke på våttkortet deira. Neste steg er teknikk kurs, kanskje me sett opp dette til neste år.

Tekst Andre H. Foto: Kersti og Odd Arne Østervold

Når det haustar …

This slideshow requires JavaScript.

Litt tidlegare start enn vanleg, hugs me skal vera på vatnet til klokka 18, og ny andlet på fin klubbpadling under leiing av Ingunn. Langs land, mellom holmar og skjer. Sjøfuglane som trekkjer sørover har visst pakka snippyska si allereie. Skjønt den stadeigne gråhegren held til i skogen ved Hille og laga eit ille bråk då dei fekk auga på oss og letta. Skvalder, må ein vel kalla det. Fuglesong, ikkje.

Me var seks sjeler som padla tett under ti kilometer og kom oss på land før det skumra.

Neste veke blir det enten tur frå Beinskrokjen (Drøno-Råtapollen), Vasseide (Paraket-Saltskjersholmane) eller Vassverket (Heimarkpollen). Mest truleg opnar me naustet, slik at dei som vil kan henta ut utstyr på førehand.

Litt av kvart på sørsida

This slideshow requires JavaScript.

Det var rett så omskiftlege forhold på utsida av Blænes då havstrilane padla torsdagskvelden. Frå det næraste havblikk til ei herleg, småkokande blå suppe på heimvegen. Uansett, me var seks padlarar ut frå Vestre Vinnesvågen, og fekk med oss to gjestar frå Gilsvågen rundt Blænesøya. Små smug mellom berga, tang og eit seinsommardrag i lufta sette perfekte forhold for ein roleg padletur.

Me fekk òg eit kjekt strandhogg inne i sjølve Gilsvågen.

Neste veke vert det avgang Sveholmen klokka 18 om vêret stiller opp for oss.

Nok eit fullt introkurs

This slideshow requires JavaScript.

Trass ein kald julimånad og ein delvis hustrig august så langt, held den bylgja for padling fram med stor intensitet. Torsdag var det ti nye padlarar som fekk ei grunnleggja innføring i teknikk og tryggleik, med aggressiv knott og lummert seinsommarvêr som rammer.

Hugs elles på padlevettreglane når du skal ut i kajakken.

Det er òg naudsynt å tenkja ekstra på synlegheit når du skal padla om kvelden no om hausten. Den mørke timen kjem stadig tidlegare. Me tilrår desse små, vasstette diodelysa. Me har nokre, kvite, av dei tilgjengelege i klubbnaustet.

Lunnøytur med fine inntrykk

This slideshow requires JavaScript.

Heile elleve havstrilar møtte opp ved Leirvika og sette årene i blåmyra med kurs nordover Bekkjarviksundet. Om faunaen ikkje viste seg frå den mest spanande sida, fekk me i alle høve med oss både litt vind, ein del bylgjer i krossinga mellom Litla Lunnøy og Lunnøya. Me padla gjennom det pittoreske Snabbøksundet (trimpoengstad, naturlegvis), før Morten D. bestemte at det var tid for kaffi – eventuelt te – sjokolade, kjeks eller anna energiføde.

På vegen attende padla me inn til Rabben og fylgde vikene frå Rabbavika, Kobbaneset, var innom Slåttesteinen før me vende nasene heimover. Nokre padla inn til ventande bilar eller seglbåt, medan dei av oss som er ute etter trimpoenga padla dei ekstra hundremetrane til Raudholmane, som har fått fargen sin av ei spesiell geologisk årsak. Sjekk teksten på Geopark Sunnhordland.

Me padla 18,1 kilometer, på tre timar og 39 minutt

Foto: Trond H./Kersti Ø.