Om …

Havstril padleklubb vart starta under ein parasoll på Bekkjarvik gjestgiveri i juli 2006. Sidan den gongen har me padla mykje, fått oss ein flott flåte med havkajakkar og klubbhus  på Sveholmen.

Me tilbyr mellom anna introkurs (og med ujamne mellomrom andre kurs på padleforbundet sin våttkortstige), klubbpadlingar  og sommarskule for barn og ungdom.

Sentalt i tankegangen vår rundt padling er at klubben skal vera eit lågterskeltilbod, men kontingentar slik at alle som har lyst kan prøve seg. Ungdom kan padla, få kurs og tilgang til utstyret vårt for berre 250 kroner i året. Familiekontingenten vår er på veldig beskjedne 900 kroner. Seniormedlemmar betalar 500,-

Havstril-styret 2023 består av:
Trond Hagenes (leiar), André Hole (nestleiar), Katrine Hausberg, Kersti Østervold (medlem) og Hilde Elisabeth Klepsvik (medlem).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s