Kajakkane

Kajakkar på introkurs, sommaren 2020.

Me har ei lang rekkje kajakkar i klubben, det meste er britiskproduserte kvalitetskajakkar. Saman med det andre utstyret i klubben, er desse til fri bruk for medlemmane våre.