Padleboken

Denne er den digtale loggen me skal bruka kvar gong me tek ut utstyr. Det gjev klubben oversikt over kva utstyr som er utlånt, og det kan gje deg som padlar oversikt over kor langt du padlar ein sesong. Er du aktiv, kan du kanskje kvalifisera til forbundets distansemerke.