Category: Ungdom

  • Introkurssesongen i gang

    Ti ferske havstrilar fekk i tidenes sommarvêr grunnleggjande innføring i padlelivets gleder og farer torsdag. Aktivitetsleiar Trond med hospitantane Kersti og Odd Arne gjekk gjennom effektiv framdriftsteknikk, Kameratredning (og cowboyredning for dei aller ivrigaste). Me fekk òg tid til ein fin liten tur rundt Spissøy i det fantastiske sommarvêret. Innhaldet i eit introkurs kan du […]

  • Sommarskule for dei yngre

    André Hole melder om var tre dagar med sommarpadling over for ungdommane i barneskulealder. Tre knallkjekke dagar på vatnet, der hovudfokuset har vore moro i òg på vatnet. Mange av dei har utfordra komfortsona i kajakken og utfordra stabiliteten og moglegheitene ein har i kajakkane. Og ikke minst, mykje bading. Stor takk til Kersti Østervold […]