Sommarskule for dei yngre

André Hole melder om var tre dagar med sommarpadling over for ungdommane i barneskulealder. Tre knallkjekke dagar på vatnet, der hovudfokuset har vore moro i òg på vatnet. Mange av dei har utfordra komfortsona i kajakken og utfordra stabiliteten og moglegheitene ein har i kajakkane. Og ikke minst, mykje bading😎.

Stor takk til Kersti Østervold som har vore med på vatnet desse dagane og hjelpt til. Takk til foreldre som har bidrege med bæring, grilling og is på bryggja. Topp innsats frå alle!

Totalt har me hatt 22 ungdommar på sommarskule i år. Opplegget er sponsa av Gjensidigestiftelsen.

Foto: Kersti Ø.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s