Padlekurs i tre årsider

This slideshow requires JavaScript.

Nok ein gong smikkfullt padlekurs på Sveholmen. Ti ivrige sjeler fekk innføring i padlinga sine gleder av Trond H, assistert av Ingunn B. V. Omskiftleg vêr, men stort sett sol og nok vind til å halda knott og mygg unna, gav rammene for eit fint kurs vil me meina.

Introkurset er som mål i gje ei lett innføring i tryggleik og teknikk i kajakken, frå sitjestilling, framdriftstak, svinging, ombord- og ilandstiging i kajakken og tryggleiksaspekt som å komma seg trygt ut frå kajakken. I tillegg fekk deltakarane øva seg på kameratredning, før det vanka nyutskrivne våttkort til dei.

Neste kurs for vaksne er fredag 17. juli ettermiddag/kveld. Ved interesse/påmelding send e-post til info@havstrilpadleklubb.no eller SMS til 988 74 253.

Velkomen til årets trimpoengkonkurranse

P6250018

Me har funne fram til 25 lokalitetar kring øyane me meiner du bør besøkja i løpet av sommaren. Det er Fugløy i vest til Saltskjersholmane i aust, det er Krossøy og Blænesøya. Konseptet er enkelt – du lastar ned Trimpoengapplikasjonen til mobilen sin, deretter melder du deg på Sommerturer i Austevoll 2020 og betalar deltakaravgifta på 100 kroner.

Du kan velgja å konkurrera med deg sjølv, eller sjå om du klarar å komma deg heilt til topps. Blant dei som klarar alle, eller flest turar, vil me ha ei trekking av ein middag for to på Bekkjarvik gjestgiveri. For alle som gjennomfører minst ein tur, ventar det ein flott deltakarpremie.

Trimpoengkonkurransen opna 1. juli.

Kjekt på fullt grunnkurs UNG

This slideshow requires JavaScript.


Foto: Kersti Østervold

Torsdag og fredag denne veka har det vore full aktivitet på Sveholmen med grunnkurs Ung. I fantastisk sommarvêr og behageleg badetemperatur, var rammene for kurset heilt topp. Ti unge padlarar fekk innføring i padleteknikk, ein del leik i kajakk, samarbeidøvingar, balanseøvingar og bading med kajakken.

Dei fikk øvd mykje på eigen- og kameratredning sidan dei var veldig ivrige på å bada. Siste dagen hadde me ein liten utflukt rundt Spissøy med fokus på sikker padling og annan sjøtrafikk. Me var innom Bakkastraumen, der det blei eit lite strandhogg og bading, før turen gjekk til nørbtikken og ein velfortent is før turen gjekk attende til Sveholmen. Her blei det meir bading med kajakk og avslutting med hopp og salto frå brua.

Etter at oppryddinga var unnagjort var det ti stolte nye våttkorteigarar. Takk for flott innsats dei to dagene. Håper me sjåast i kajakken snart.

André

Bylgjeskvulp og flatt stovegolv

This slideshow requires JavaScript.

13 havstrilar, inkludert to aktivitetsleiarar, sette baugane ut frå Sveholmen i 19-tida torsdag. Me padla over ein turkis Horgefjord, der me kunne sjå at havet retteleg knuste mot svaberga på Horgo. Kvitt eller ei, me var samde om å padla på utsida av øya.  Det vart å jobba med hoftene mot Horgekalven, men ein kvilepuls då me sugde inn mellom hovudøya og avkommet hennar.

Det vart endå meir livat på vegen inn mot Vaulo. Skumflak på overflata, refleksbylgjer og brøl når draget bruste mot klippeveggjane. Padlarane måtte konsentrera seg, utan at det vart for krevjande. Så padla me inn i Vaulo, der det var heilt stilt. Berre nokre små pip frå sjøfuglane medan fjøra senda store mengder vatn ut og ålegraset låg stritt. Så tok me oss ein pause på bryggja til, dykte, drakk og åt det me hadde teke med oss av forsyningar, før me bar kajakkane den 45 metrane frå Vaulo til Austrevågen.

Derfrå padla me roleg heimatt til Sveholmen. Me padla 12,3 kilometer på akkurat to timar og 30 minutt, pluss den innlagde pausen på Horgo.

Sjuandeklassingane på besøk

Ein god, og gamal tradisjon med besøk av sjuandeklassingane på Storebø fekk me til igjen i år, etter uflaks med helse og dårleg vêr dei to føregåande åra. Nesten alle sjuanadeklassingane prøvde seg i kajakken, og me fekk viste litt utstyr og moro i båtane våre, som nesten samtlege fekk vatn under kjølen denne fredagen.

Det var sjølvsagt det mest strålande sommarvêret, og holmen viste seg frå den aller beste sida. Barna grilla saman med lærarane sine, bada og sola seg og leitte etter småkryp i strandsona. Ei fin avslutting på barneskulen, håpar me.

Padlevettreglane

%yyyxm5rRdK+sEJn%zGopg

 

 1. Velg båt som passar til dine ferdigheiter og til turen
 2. Sjekk at utstyret er i orden.
 3. Kle deg etter vasstemperaturen. Ta med reservetøy.
 4. Ha alltid på deg godkjent padlevest.
 5. Overvurdér ikkje dine eigne ferdigheiter. Øv deg på redningsteknikkar.
 6. Dersom du veltar, forlat ikkje båt eller åre.
 7. Ha respekt for vêr og vind, og sjekk vêrvarslinga før du går ut i kajakk eller kano.
 8. Hald god avstand til andre båtar. Syt for å bli sett.
 9. Lær deg livredding.
 10. Ver miljømedviten. Vis omsyn overfor naturen. Hugs sporlaus ferdsle.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

 

Nye kurs

default

Havstril arrangerer introkurs for vaksne den 2. juli på kveldstid.  3,4 –4 timar.

Me har òg grunnkurs UNG torsdag 25. og fredag 26. juni 2020. 16 timar.

Påmelding og info via SMS 988 74 253.

(foto: Geir Einarsen).

Pent over Kalsvik

Me var akkurat innanfor kornonaavgrensingane då med padla rekordsein start på torsdagspadlinga denne veka. Det var pent vêr, litt vasking av dekk over delar av Kalsvika etter at me hadde støytt på ein etter måten stor flokk tjeld, som heilt sikkert var saman på trekket sitt frå sørlegare strøk. Me telde 15-16 fugl i ein V-formasjon. Dei landa på eit skjer like sør for Sveholmen, og tillet oss å komma rett så nær før dei tok til vegjene att.

Me padla inn ved Kalve og holmane like søraust. Alltid like stilt og pent. Me fekk òg sjå det spesielle havlyset då sola trengde gjennom skydekket. På vegen heimover kunne me helsa havørna og fyrlykta på nordsida av Spissøy.

Me satsar på ny padling frå Sveholmen torsdag 14. mai klokka 19:00 (i båtane).

Koronareglar ved klubbhuset og lån av utstyr

Norges Padleforbund har satt opp følgende råd som gir retningslinjer for padling:

 1. Maks 5 personer i hver gruppe inkludert trener eller turleder.
  • Det kan være mer enn 5 personer på vannet samtidig og trener/turleder kan følge flere grupper i løpet av en aktivitet, men hver gruppe må ikke bestå av mer enn 5 personer. Er det barn/unge utøvere skal det være en voksen tilsted (over 18år).
 2. Trener/turleder kan tilrettelegge aktivitet og være med på vannet i følgebåt eller kajakk
  • Følgebåt/sikkerhetsbåt kan brukes, men kontaktflater må desinfiseres før hver bruk.
 3. Minimumsavstand på 2m mellom hver person til enhver tid. Både på vann og på land. Unngå for eksempel å sitte i flåte.
 4. Man skal ikke benytte felles utstyr som mange tar på, hvis man ikke er sikre på at man får rengjort dette mellom hver persons kontakt.
  • Fellesutstyr omfatter blant annet klubbkajakker, -årer, -spruttrekk og -bekledning.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten.
  • Viktig med god tilgang på antibac og / eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som f.eks dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 6. Garderober og styrkerom kan ikke brukes.
 7. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser på kajakkturen eller treningen.

Årsmelding 2019

2019 var eit år der små, men viktige endringar skjedde i Havstril padleklubb. Kanskje viktigast av alt var at me endeleg fekk vatn kopla på frå den vanlege leidningsnettet i Austevoll. Sidan me flytta inn på Sveholmen, har me vore prisgjevne takvatn og ein utvendig sisternetank som eigentleg berre har vore ein utvida naudløysing. Med vatn frå springen, som ikkje må skruast av for vinteren, har me no fasilitetar som kan brukast heile året. Det inkluderer òg høve til å dusja (ein og ein) og moglegheiter til å utvikla klubbhuset i ein positiv retning utover å vera eit utstyrslager. Takk til Austevoll vatn og avløp for arbeidet og Bergen og omland friluftsråd for å ta rekninga. Sjølve har me investert i dusjfasilitetar, med sjølve kabinettet var ei gåve frå Odin Group. Me har òg sett inn garasjedør i kajakklageret, mellom anna grunna lekkasje av vatn og regn inn den gamle løysninga. Samla sett ser me difor ei ganske stor auke på rekneskapen for 2019 i kostnadar knytt til klubbhuset.

O%s1lVsOTwGl0A83k0eUjA

Me har òg staka ut ein intensjon om å vera ein klubb som meir aktiv er ein medspelar for å utvikla friluftslivet i Austevoll, og er med på å laga tilbod utover den betalande medlemsmassen. Eitt av tiltaka var Trimpoeng-tevlinga i sommarmånadane, som var overmåte kjekt for ein prøvestein å vera. Me hadde relativt god deltaking med eit krus som deltakarpremie. Det var Øystein Vik som trona øvst på lista, men han var ikkje med i trekkinga av middag for to på gjestgiveriet, sidan han er styremedlem i klubben.

 

LqFkZoIsQMmwVmia5tJ6NQ

 

Padleforbundet er med på å rulla ut ei padlelei med padlehukar kring kysten på Austlandet. Dette har dei fått midlar til der aust, og har inspirert Havstril til å søkja å vera tidleg ute i Austevoll òg. Me fekk strålande nyhende på Sparebanken sin Hjartebank-konsert i Austevollhallen, der Øystein Vik og Trond Hagenes måtte opp til Solveig Kloppen og henta 75 000 kroner. Ein glitrande start på vårt eige padlehuk/dagsturhytteprosjekt. Før jul var me på synfaring med arkitekt frå Biotope, eit firma som har gjort seg merka langt utover Noreg med grensesprengjande arkitektur. Lokaliseringa vert i eit av BOF sine friluftsområde og me har allereie ein strålande dialog med Austevoll kommune om prosjektet vårt.

 

Kva så med sjølve padlinga? Me hadde stabil etterspurnad etter kurs både for ungdom og regulære seniorar. Det var gledeleg at såpass mange av dei som hadde teke kurs òg tok kuren med på torsdagspadlingane våre, som jo er meint å vera kose-seansar for både ferskingar og dei av oss med meir fartstid. Me hadde på dei meste dusinet fullt på turane våre, medan det gjerne på snittet låg mellom fire og fem padlarar.

 

Padleklubben har dei siste åra hatt utfordringar med å gje eit jamt godt tilbod til ungdomspadlarane i klubben. Til dette treng me truleg nokre foreldre til å støtta opp og gjerne kursa seg opp til aktivitetsleiarar. Når det er sagt har det vore for liten respons til oppsette padlingar, som kan henda krasjar med andre fritidsaktigvitetar for aktive ungdommar?

aClk+WeFTnyGteoutaw

 

Påskepadlinga var ei kjekk oppleving, med Liv Bente som guide i Fitjarøyane. Me fekk relativt frisk vind på turen, der me mellom anna tok matavbrekk nord på Ivarsøya. Vonleg blir påsketuren ein liten tradisjon. Året i førevegen gjekk turen til kanalane gjennom Bømlo. Noko me ikkje gjennomførte i 2019 var deltaking på den nasjonale strandryddedagen i klubbregi. Me hadde godt oppmøte dei to fyrste åra me var med, men det tredje vart det for glissent, og med mykje arbeid for å skaffa folk. Kanskje kan det verta aktuelt å ta opp tradisjonen igjen i 2020, dersom koronasituasjonen mjuknar opp.

 

I 2019 hadde padleklubben 124 registrerte medlemmar. Av dei var 59 menn/gutar og 65 kvinner/jenter. 30 av medlemmane var under fylte 19 år.

 

Havstrilstyret mars, 2020