Våttkort-kurs juni–juli

Padleklubben set opp våttkortkurs for vaksne. Me har dette fastsette datoane, om ingen av dei passar, kan me samla opp deltakarar på kursdatoar som er meir skreddarsydde.

Sundag 11. juni klokka 11:00 ved Kersti og Odd Arne Østervold

Måndag 10. juli klokka 18:00 ved Trond Hagenes.

Kursa er ein smule utvida versjon av NPFs introkurs HAV, som gjev fyrste oblatet på våttkortet ditt.

Kurset kostar 1000 kroner, fordelt på medlemsskap og kurspengar. Dette vert av praktiske årsaker no sendt i to ulike innbetalingar.

Påmelding/spørsmål på e-post info@havstrilpadleklubb.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s