Østerbris AS støttar padleklubben

Me er særs takksame for næringslivet som støttar aktiviteten vår – utan Dykk hadde me ikkje kunna hatt eit like oppegåande og fint klubbtilbod. Denne gongen er det Østerbris AS me ynkjer å takka for stor støtte i 2022!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s