Fødselshjelp til Kystturhytta frå Sparebanken Vest

I dag fekk me eit heilt avgjerande puff frå den kjære sparebanken på øyane våre. Då dei delte ut almennnyttige midlar fekk me heile 411 656 kroner til hytta me har hatt lyst å reisa ved Skårøyane.

Havstril padleklubb fekk etter dei fyrste midlane me fekk av banken for nokre år sidan i samband med Hjartebank-konserten, utarbeidd arkitektteikna prospekt frå Biotope AS. Med ein perfekt storm av høg byggjeaktivitet og dyre råvareprisar har det vore vanskeleg å finna nok midlar til å sluttføra prosjektet. Det er ved eit trylleslag ikkje lenger tilfellet.

Takk òg til SIM sitt miljøfond og Austevoll kommune for økonomisk støtte. No kan me setja fart og byggjesøkja og saman med BOF og kommunen lysa ut prosjektet på anbod.

Inspirasjon frå Biotope

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s