Har runda 150 betalande medlemmar

Etter å ha oppdatert medlemslista etter siste forfallsfrist og nytt introkurs med ti nye medlemmar, står for fyrste gong medlemstalet til Havstril padleklubb over 150. Me gler oss over den nye interessa for den gamle lidenskapen vår, og særleg at såpass mange av dei ferske medlemmane våre er med på klubbaktivitetane etter kurs.

Alle foto: André Hole.

Me kjem attende med fleire kurs, mest truleg i månadsskiftet juli/august.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s