Sju på tur over Kalsvika

Sju havstrilar møtte til padling, som vart meir prega av nordsvinden enn me hadde håpa. I staden for å padla på nordsida av Hundvåkøy, tok me turen litt på kryss og tvers ved over Kalsvika. Me fann ei flott vik ved eit gamalt båtskjul ved Hille, der me gjekk på land og strekte på beina og tok oss ein bit av medbragt mat og drikke.

Det er særleg kjekt å sjå såpass mange ferske fjes på klubbpadlingane våre!

Basert på vêrmeldingane kan det vera at det vert onsdags- i staden for torsdagspadling til veka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s