Sjuandeklassingane på besøk

Ein god, og gamal tradisjon med besøk av sjuandeklassingane på Storebø fekk me til igjen i år, etter uflaks med helse og dårleg vêr dei to føregåande åra. Nesten alle sjuanadeklassingane prøvde seg i kajakken, og me fekk viste litt utstyr og moro i båtane våre, som nesten samtlege fekk vatn under kjølen denne fredagen.

Det var sjølvsagt det mest strålande sommarvêret, og holmen viste seg frå den aller beste sida. Barna grilla saman med lærarane sine, bada og sola seg og leitte etter småkryp i strandsona. Ei fin avslutting på barneskulen, håpar me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s