Forslag til nytt  styre Havstril padleklubb 2019

Valkomitéen si innstilling:

Styre 2018 har bestått av:

Leiar   Trond Hagenes (stiller til  gjenval) representant til idrettsrådet

Nestleiar               Stina Norbak (still ikkje til gjenval)

Medlem                 Øystein Vik (stiller til gjenval)

Medlem                 Rune Hevrøy (stiller til gjenval)

Medlem                 Åse Hauge (still ikkje til gjenval)

Varamedlem       Ingeborg Astrid Kleppe (stiller til gjenval)

Varmedlem         Per Teigen (stiller til gjenval)

Valkomitéen har bede om forslag til nye kandidater både ved å spørja noverande styremedlem, og ope på organisasjonen si facebook gruppe. Det syner seg vanskeleg å finne fem kandidatar som er villige til å stille som styremedlem. Men fleire er villige til å stille som varamedlem. Valkomitéen går derfor inn for å endre til 4 faste styremedlem og 3 varamedlem.

Valkomitéen har fyljgande forslag til styre 2019:

Leiar                        Trond Hagenes

Medlem                 Øystein Vik

Medlem                 Rune Hevrøy

Medlem                 Karina Sandtorv

Varamedlem       Ingeborg Astrid Kleppe

Varamedlem       Per Teigen

Varamedlem       Carina Hagen

Representant til idrettsrådet: Trond Hagenes

Valkomitéen foreslår at det nye styret sjølv vel nestleiar og kasserar.

 

For Valkomitéen,

Inger C. Uglenes

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s