Referat styremøte, desember 2018

Austevoll folkebibliotek Kl. 19:30 – 20:50

Møtte: Øystein Vik, Stina Nordbak, Rune Hevrøy og Trond Hagenes (referent).

Forfall: Åse Hauge. Varamedlemmar i utlandet, kunne ikkje møta.

 

1: Økonomi 2018.

Reell balanse ved utgangen av 2018 blir i underkant av 100 000,- NOK

Forhandsbetalt 50 prosent av K2en NDK Triton.

Mange kontingentar er ikkje purra på.

Garasjeporten kjem på i underkant av  kr. 30.000,-            (fakturerast 2019).

 

2: Oppsummering etter klubbutvikling

Open evaluering etter klubbutviklingsseminar hausten 2017.

Hovudfokus bør vera sosialt, å komma seg i båten.

Bømlo-kanalane vart suksess våren 2018

Goddo-tur våren 2019 // Huftarøy rundt éin dag. 36 kilometer.

 

3: Havstril i 2019 and beyond

Me har svart på kva me vil med klubben i klubbutviklinga i fjor?

Gjennomføra padlepostar (etter mønster frå Fitjar -systemet må me ha) Møte med Sunnhordland KK i januar til februar. Kan me få til eit samarbeid med Havstril – Sunnhordland – Perlo.

Padleskilt med graderte turar: Stina Nordbak tek ROS-analysen.

4: Sveholmen

Vatn til holmen i desember. Ein milepæl. Kan me bruka klubbhuset til å skaffa klubben eit nytt momentum?

Søk på midlar i 2019.

 

5: Eventuelt

Laga skjul til NDK Triton på Sveholmen.

Våren dugnad – porten. Samling i februar.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s