Pause i torsdagspadlinga


Me er i ferd med å ta ein liten sommarpause i torsdagspadlinga. Det vert i alle høve ikkje padlingar denne og neste veke, altså datoane 15. og 22. juli. Dette i samband med kursaktivitet og sommarferie.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: