Tag: Padlingens dag

  • Padlingens dag sundag 29. mai

    Padlingens dag på Sveholmen. Bli med! Det vert høve til å prøva padling for barn og vaksne, natursti med premiar, høve til å grilla og kajakkmønstring etterpå. Arrangementet går frå klokka 11:oo til klokka 14:30, og med ei kajakkmønstring og liten tur klokka 15.