Når det haustar …

This slideshow requires JavaScript.

Litt tidlegare start enn vanleg, hugs me skal vera på vatnet til klokka 18, og ny andlet på fin klubbpadling under leiing av Ingunn. Langs land, mellom holmar og skjer. Sjøfuglane som trekkjer sørover har visst pakka snippyska si allereie. Skjønt den stadeigne gråhegren held til i skogen ved Hille og laga eit ille bråk då dei fekk auga på oss og letta. Skvalder, må ein vel kalla det. Fuglesong, ikkje.

Me var seks sjeler som padla tett under ti kilometer og kom oss på land før det skumra.

Neste veke blir det enten tur frå Beinskrokjen (Drøno-Råtapollen), Vasseide (Paraket-Saltskjersholmane) eller Vassverket (Heimarkpollen). Mest truleg opnar me naustet, slik at dei som vil kan henta ut utstyr på førehand.

Litt av kvart på sørsida

This slideshow requires JavaScript.

Det var rett så omskiftlege forhold på utsida av Blænes då havstrilane padla torsdagskvelden. Frå det næraste havblikk til ei herleg, småkokande blå suppe på heimvegen. Uansett, me var seks padlarar ut frå Vestre Vinnesvågen, og fekk med oss to gjestar frå Gilsvågen rundt Blænesøya. Små smug mellom berga, tang og eit seinsommardrag i lufta sette perfekte forhold for ein roleg padletur.

Me fekk òg eit kjekt strandhogg inne i sjølve Gilsvågen.

Neste veke vert det avgang Sveholmen klokka 18 om vêret stiller opp for oss.

Nok eit fullt introkurs

This slideshow requires JavaScript.

Trass ein kald julimånad og ein delvis hustrig august så langt, held den bylgja for padling fram med stor intensitet. Torsdag var det ti nye padlarar som fekk ei grunnleggja innføring i teknikk og tryggleik, med aggressiv knott og lummert seinsommarvêr som rammer.

Hugs elles på padlevettreglane når du skal ut i kajakken.

Det er òg naudsynt å tenkja ekstra på synlegheit når du skal padla om kvelden no om hausten. Den mørke timen kjem stadig tidlegare. Me tilrår desse små, vasstette diodelysa. Me har nokre, kvite, av dei tilgjengelege i klubbnaustet.

Lunnøytur med fine inntrykk

This slideshow requires JavaScript.

Heile elleve havstrilar møtte opp ved Leirvika og sette årene i blåmyra med kurs nordover Bekkjarviksundet. Om faunaen ikkje viste seg frå den mest spanande sida, fekk me i alle høve med oss både litt vind, ein del bylgjer i krossinga mellom Litla Lunnøy og Lunnøya. Me padla gjennom det pittoreske Snabbøksundet (trimpoengstad, naturlegvis), før Morten D. bestemte at det var tid for kaffi – eventuelt te – sjokolade, kjeks eller anna energiføde.

På vegen attende padla me inn til Rabben og fylgde vikene frå Rabbavika, Kobbaneset, var innom Slåttesteinen før me vende nasene heimover. Nokre padla inn til ventande bilar eller seglbåt, medan dei av oss som er ute etter trimpoenga padla dei ekstra hundremetrane til Raudholmane, som har fått fargen sin av ei spesiell geologisk årsak. Sjekk teksten på Geopark Sunnhordland.

Me padla 18,1 kilometer, på tre timar og 39 minutt

Foto: Trond H./Kersti Ø.

Havstrils minipadlefestival

Havstril tilbyr medlemmane desse aktivitetane helga 8. –9. august. Gratis for medlemmar! Alle aktivitetar ved Tommy og Kjersti Turholm.

IMG_2679

 

LAURDAG

Økt 1 – 10:00-13:00 – Lek for barn og ungdom.

Inkluderer gjerne bading, ta med klesskift til etterpå.

Lunsjpause 13:00-14:00

Ta med mat og drikke.

Økt 2 – 14:00-16:00 – Kart, navigasjon og turplanlegging.

Ta med kompass, vannfast tusj og sjekk værmelding for dagen.

 Økt 3 – 16:00-19:00 – Padletur med navigatører.

Ca 10 km rolig tur, ca tre timer. Ta med vanlig utstyr for en padletur.

 Grillings og sosialt utover kvelden.

Det vil bli varm grill, ta med mat og drikke.

 

SUNDAG

Økt 1 – 11:00- 14:00 – Kajakkdressur.

Hvordan bli kaptein over egen skute/kajakk.

Vannet er vått og vi kler oss deretter, ta gjerne med klesskift til etterpå.

Matpause 14:00-15:00

Ta med mat og drikke.

Økt 2 – 15:00-18:00 – Rulling og redning.

Her er det ”bli våt-garanti”, enten du vil trene rulling, redning eller begge deler!

Ta med årepose, dykkermaske, dykke/padlehette.

Husk tørre klær til etterpå!

Påmelding til kvar av aktivietane via Facebook. Trykk på lenkane.

Havstrils minifestival 2020

IMG_2679

Bilete: Kjersti og Tommy Turholm vil læra frå seg kjekke teknikkar og tilby ein introduksjon til grønlandsrulla på Sveholmen om ei dryg veke.

Helga 8. og 9. august arrangerer Havstril pk i samarbeid med Turholm kajakk to dagar med padlemoro på Sveholmen. Me startar rundt lunsj laurdag med leik og moro for ungdommen, etterfølgd av tur og navigasjon for vaksne. Me satsar på ein sosial samankomst med grilling på kvelden.

Sundag vert det mellom anna høve til rullekurs og kanskje å kjenna litt på bylgjer og forhold før det. Detaljert program kjem i løpet av helga.

Arrangementet er berre ope for medlemmar av Havstril. Du kan komma og gå når du følar for det!

Ikkje akkurat Horgo, men …

This slideshow requires JavaScript.

Me fekk besøk av Tommy og Kjersti Turholm, som skal halda diverse kurs for oss i august, og dei vart med på padleturen. Eigentleg hadde aktivitetsleiar Trond planar om å padla langs Hundvåkøylandet, med allereie ved Barmen bygde havdønningane opp såpass utfordrande refleksar at me i staden padla ut mot Kalve for å vera meir i le.

Høg vasstand gjorde at me kunne dra ut i det grunne smettet mellom Inder- og Ytterøya. Sjeldan det går. Tommy coacha oss litt med teknikk under vegs, og me fekk òg drege ut gjennom sundet aust om Kalve. Fascinerande å dra ut der berre kajakkar og kanoar får plass.

Nokre av oss fekk logga nye trimpoeng, og Håkon lasta til og med ned applikasjonen og fekk registrert seg medan me låg ved inder- og Ytterøya.

Neste veke tek me utgangspunkt i ein annan stad enn Sveholmen for klubbturen. Utover hausten køyrer me truleg annankvar veke frå Sveholmen og den andre veka frå andre lokalitetar.

Tur til ytre øyane

Rettnok ein privat tur til Møkster og Fugløy, men verdt å dela nokre bilete til inspirasjon. To havstrilar tok motorseglbåt frå Drønen til Møkster, der det var flatt hav. Me padla ut Kuøysundet til Hekkingen, der me logga eit trimturpoeng. Deretter sette me kursen mot idylliske Plystrene. Ein flott plass til øytur og strandhogg, må seiast. Turkis sjø, sandbotn og ein og annan leppefisk som lyna unna der med padla.

Me sette baugen mot Hevrøy og det var framleis ganske rolege forhold, men derifrå til Fugløysundet var det etter måten mykje straumsjø, men me kom oss fram (trass i underteikne sin dårlege rygg) – deretter tok me oss inn til trimturpoenga, der me sette til livs matpakke og medbrakt kaffi og te.

På vegen attende var det veldig heftig straum ut Skoltafjorden, det var langt meir enn varsla på havvarselet på yr.no og me padla dermed rett mot hamna i Møkster, mest på grunna av dei nemnde ryggplagene. Likevel er det verdt å vera obs på for dei som vil padla til Fugløy. Kompetent turfylgje må vera med, og ein kan absolutt vurdera å unngå Skoltafjorden og kanskje finna ein dag utan vind, eller kanskje helst padla frå Våge eller Sørvik om ein hentar løyve frå Magnus til å bruka bryggja hans?

Uansett ynskjer me å minna på at deltakarar på trimturpoenga våre slett ikkje treng å ha ambisjonar om å ta alle eller fleirtalet av poenga.

Tekst: Trond H. Foto: Trond H./Morten D.