Category: Uncategorized

 • Med raud solskive på tur

  Me var fem havstrilar som stakk åra i blåmyra på Stranda ved Spissøy torsdagen. Trass den blågrå disen, dirra det ei svak kjensle av vår i lufta då me nærma oss sørpynten av øya, og sola vart filtrert gjennom mange lag og likna mest ein fjern måne der ho duppa djupare og djupare ned over […]

 • Lån av kajakk: Slik registerer du deg på padleboken.no

  Under ligg ein guide til korleis du opprettar ein profil og korleis du registerer eit lån av kajakk frå klubbnaustet.

 • Klubbtur frå naustet

  Me køyrer årets fyrste torsdagspadling den 24. mars. Vêr og vind avgjer kvar me dreg. Påmeldingslenke (hugs du må registrera deg på padleboken.no)

 • Årsmøte torsdag 7. april på Austevollbadet.

  Havstril har utsett årsmøtet vårt grunna manglande dokument frå ein tredjepart. Datoen er no stadfesta til 7. aprl klokka 19:30. Me skal i 2022 ha årsmøtet vårt i Frivilligsentralen i Austevollbadet. Me legg ut saker og vedlegg etterkvart som dei vert klare, me oppdaterer filene fortløpande på Facebook-sida vår, men ser for oss å komplementera […]

 • Årsmelding 2021 Havstril padleklubb

  Også 2021 vart på mange måtar kraftig påverka av pandemien. For dei fleste padleklubbar betydde det sterk auke i introduksjonskurs og utskriving av våttkort. Slik var det òg for Austevolls padleklubb. Me hadde 66 medlemmar på ordinære introkurs, der mange av dei som deltok hadde tilknyting til Austevoll i form av fritidsbustadar og liknande. Dermed […]

 • Klubbkveld med reise til kajakkens heimland

  Dryge dusinet havstrilar og andre gjestar fann vegen til klubbkvelden i Austevollbadet. Me vart med på reise til fjordane sørvest på Grønland og fekk delt ut premiane i årets trimturar. Elisabeth Hatteberg fekk att pengar frå den planlagde Barcelona-turen saman med ektemannen sommaren 2020. I staden for turen til Katalonias hovudstad gjekk alle grunkane i […]

 • Klubbkveld med Grønland-fokus

  Torsdag 25. november 2021 klokka 20:00 på Austevollbadet. Havstril inviterer til klubbkveld med føredrag om åreleik og ekspedisjon på Grønland ved Elisabeth Hatteberg frå Tysnes. I tillegg blir det trekning av premiar i Trimturane i år, hovudpremien er sponsa av Bekkjarvik gjestgiveri, med eit flott gåvekort på padleutsyr på 2 000 kroner sponsa av Austevoll […]

 • Referat styremøte i padleklubben

  Torsdag 21. oktober 2021 – Austevoll folkebibliotek kl 19:00 Møtt: Rune Hevrøy, Møyfrid Dietz, Trond Hagenes (referent) og Kersti Østervold (vara) Forfall frå Heidi Lorgen. Sak 12/21 Justeringar av kontingentar 2022 Idretten forlangar no at all kontigentfakturering skal gå gjennom godkjende system. Det gjer at me kan måtta gjera justeringar i mellom anna introkurs + […]

 • Padlelosar, svaksynte og blinde på ny kurs

  Korleis er det å padla når du enten ser dårleg eller er heilt blind? Dette vart eit spørsmål som den nye padlelosane i Havstril padleklubb fekk tyggja litt på helga me hadde kurs for dei. Mykje handlar om å ha eit felles språk, for eksempel er det lettare å sei padla høgre, meir høgre enn at me skal […]

 • Ti til Fitjarøyane

  Nokre stadar opnar terrenget seg, der du sjølv på kort avstand kanskje ikkje skulle tru det kunne det, og eit sund som berre rommar ein kajakk opnar seg opp. Ved Siggjo er ein slik kanal. Me padla smått mållause gjennom det tronge sundet, som er vendt mot nordvest. Det fyrste eg såg var den umiskjennelege […]