Tid for fornying av medlemsskapet i Havstril padleklubb

Minnar om denne, for dei som ikkje har betalt. Me fekk feilmelding på eit par e-postar i systemet då me sende ut i mars

Årsmøtet i padleklubben har nok ein gong vedteke uendra medlemsskapspengar. Me går inn i ny padlesesong med oppbretta erme og breiddfulle av entusiasme. I år er satsingsområda våre mellom anna å tilby parapadling svaksynte og blinde, fleire kurs og vidareføring av minifestivalen me starta opp i 2020.

Datoane for arrangementa me alt har spirka, kan De finna på nettsida.

Kontingent:

Seniormedlemmar: 500,-

Ungdom/student: 250,-

Familie (vaksne med barn under 19): 900,-

Kontingenten vert fortrinnsvis å setja inn på kontonr. 3628.53.35161

Betalingsfrist vert sett til 15. april 2021.

Før på kven innbetalinga gjeld om det er andre enn medlemmet som betalar, eller det dreiar seg om familiemedlemsskap.

Me har òg VIPPS #515688

HMS-plakat Havstril padleklubb


  1. Den som padlar skal ha minimum NPF-våttkort med introkurs. Unnatak kan gjevast av aktivitetsleiar eller ved eigenerklæring.

2. Padlaren skal ha løyst medlemspengar.

3. Flyteplagg skal til ei kvar tid nyttast i kajakken.

4. Kle deg etter temperaturen i sjøen.

5. Ta alltid omsyn til vêr og vind.

6. Hugs: Tur etter evne.

7. Sjekk at spurttrekket ditt passar til båten du brukar.

8. Unngå helst å padla når det mørknar, men ta med deg lanterne og hovudlys viss du er ute når det mørknar.

9. Er du under 18 år, padla saman med nokon som er eldre enn deg.

10. Ta med deg mobil, slik at du kan kontakta andre ved uhell.

11. Det må alltid vera minst ei reserveåre i eit padlefylgje

12. Padlar du åleine må du kunna eigenredning (eigen- eller cowboyredning eller annan form for reentry).

13. Ved klubbturar skal det alltid bringast med fyrstehjelpsutstyr .

Revidert april 2021


Heimarkpollen i kald aprilvind

Med nordavinden som sette ein effektiv stoggar for planane våre for å padla rundt Lunnøy, bestemde me oss til å padla Heimarkpollen i staden. Rettnok er skjertorsdag kanskje ikkje den mest utprega padledagen i året, men me var tre forhutla sjeler som sette årene i blåmyra like før klokka 18.

– Dei fyrste 200 åretaka kjenst mest ut som du vil døy, men så løysna det. Når du vert eldre, ser du nytta av oppvarming, kom det frå ein av oss.

Me var innom Slorkjen, tok oss full vart i medstraum gjennom Småstraumane, som nærma seg fjøra. Litt som Brødrene Dahl på jakt etter professor Drøvel, glei me ut og sette baugane mot Hyltropollen, som framleis har nokre få etterlatenskapar etter oppdrett. Ei stikke hadde vore bra å sett i bygga (men no skal me ikkje oppfordra til pyromanisk aktivitet). Morten diska opp med kaffi og sjokolade som eigentleg skulle gått til julebukkane som vel hadde koronakarantene?

Vegen innover vart rett og slett som å vera hamster laupehjul. Me satsa på hovdstraumen, men midt i var det straumvirvlar og fart som sikkert nærma seg både fire og fem knop. Til slutt klarte me å finna ei opning heilt aust i straumen, bita tennene saman og kjempa oss opp høgeforskjellen på nokre centimeter den aller siste meteren.

Nøgde, og rett så slitne, sette me kursen attende til Kjempefaret.

Torsdag i partalsveker er det padling frå Sveholmen. Fyrstkomande 8. april må me vera i båtane klokka 18:15.

Velkomen til torsdagspadling

Fyrstkomande torsdag, den 25. mars, tek me fat på årets faste torsdagspadlingar. I utgangspunktet vert padlingane frå klubbhuset på Sveholmen i partalsvekene, og valfrie lokalitetar i oddetalsvekene (kjem an på vêr og vind). Alle padlingar og oppstartstidspunkt vert publiserte via arrangement på fjesboksida vår.

Torsdag er Trond Hagenes aktivitetsleiar, og grunna avgrensa kveldslys må alle vera i båtane klokka 18:00. Det vert ei kort padling på ca halvannan time. Vera med utan å trykkja “deltek” på Facebook? Send SMS på 98874253.

Viktige datoar vår/sommar ’21

Havstril aukar aktiviteten i takt med medlemsmassen, så lagt har me desse kursa og hendingane på terminlista i tillegg til dei vanlege klubbpadlingane:

22. – 23. mai NPK teknikkurs (16 timar) ved André Hole. Krevst grunnkurs for deltalking. Kostnad 1500,- Meir om innhald leser du her.

29. – 30. mai Padleloskurs for svaksynte og blinde ved Espen Raa Nilsen. Gratis. Meir info kjem nær kurset.

12. – 13. juni Havstrils minifestival ved Turholm kajakk. Program vert oppdatert når det nærmar seg.

I tillegg har me utsett påsketuren vår til Lindås, grunna det auka smittetrykket i samfunnet. Den satsar me på å gjennomføra i august.

Ynskjer du å melda deg inn?

Årsmøtet i padleklubben har nok ein gong vedteke uendra medlemsskapspengar. Me går inn i ny padlesesong med oppbretta erme og breiddfulle av entusiasme. I år er satsingsområda våre mellom anna å tilby parapadling svaksynte og blinde, fleire kurs og vidareføring av minifestivalen me starta opp i 2020.

For å melda seg inn sender du e-post til info@havstrilpadleklubb.no opplys om du har våttkort, så får du eit kjapt skjema å fylla ut attende viss det er tilfelle.

Datoane for arrangementa me alt har spirka, kan De finna på nettsida www.havstrilpadleklubb.com

Kontingent:

Seniormedlemmar: 500,-

Ungdom/student: 250,-

Familie (vaksne med barn under 19): 900,-

Kontingenten vert fortrinnsvis å setja inn på kontonr. 3628.53.35161

Betalingsfrist vert sett til 15. april 2021.

Før på kven innbetalinga gjeld om det er andre enn medlemmet som betalar, eller det dreiar seg om familiemedlemsskap.

Me har òg VIPPS #515688

Padlelos saman med svaksynte/blinde

Inger Anne Mortvedt ser fram til å få padla meir – og ho har mange i same gruppe som vil vera med!

Saman med Blindforbundet Austevoll skal Havstril padleklubb i gang med eit tilbod som me vil kalla padlelos, som kort sagt blir at me treng ein sjåande assistent eller rettleiar til kvar av dei svaksynte. Me skal allereie den siste helga i mai ha eit såkalla ledsagerkurs, der me får Espen Raa Nilsen ut til å ha kurset.

Inger Anne Mortvedt er ei av dei som har lyst å padla meir, sjølv om ho for lengst har vore på padlekurs på Sveholmen.

– Me har veldig lyst å komma i gang, og håpar at det melder seg folk som har lyst å vera ledsagarar, seier ho til padleklubben si nettside. Ho kjenner alt Espen frå kurs frå før, og han er heller ikkje ukjent med Sveholmen.

For dei som vil bli padlelos kan me arrangera introkurs, eller oppfriskingskurs i mai før me held ledsagarkurset. Det viktigaste er at me har folk som har lyst å assistera den flotte gruppa med ressursrike svaksynte til å oppleva austevollskjergarden frå kajakken.

Me har kjøpt inn ein K2 tandemkajakk som denne veka vart henta til Austevoll, og me kjem til å tilretteleggja klubbhuset litt betre til å enkelt henta ut dette utstyret.


Meir informasjon? Send e-post til info@havstrilpadleklubb.no