Torden, lyn, styrtregn og strålande tur

Sjølv ikkje torden og lyn kan stogga havstrilar på tur, særleg viss dei kan søkja naudhamn i Bekkjarvik og drikka kaffi på Smakeriet medan Tor og hammaren hans rir over dei gråblå skyene over det gamle kremmerleiet. Etter drøs og dyk under, tak tok me småskeptiske årene i hendene igjen. Då me kom gjennom Bekkjarviksundet, forbi Sjøtroll-bygget, skein sola på dei ytste øyane.

Me fekk logga trimturpoeng ved Slåttesteinen ved Kalvaneset, utan at me skal plaga lesarane med fleire anekdotar frå krigen. Deretter sette me kursen over fjorden i retning Lunnøy, men innom Litlalunnøya. Ein pen plass, må vita. Fjorden låg roleg som eit stovegolv, ganske sjeldan det er slike forhold her ute.

Underteikna lærer òg nye uttrykk og utvidar ordforrådet sitt på padletur. Dagens lærdom var “å hegda” over noko, sjølv om akkurat dette ordet står i ordboka. Tidlegare har eg lært meg kva “ei bine” er, det vil seia noko slik som ein “vederkvegelse.”

I Snabbøksundet fekk me stogga og logga fleire trimturpoeng, før me tok eit kjapt strandhogg på Lunnøya. På turen fekk me fylgje av mange raudnebbterner (eller makrellterner, vanskeleg å sjå forskjell på artane). Det var òg fint å sjå mange ulike måseartar, særleg eit par svartbakar som tok til vengene like framfor oss.

Totalt fekk med padla 15,2 kilometer (eller dei som padla frå Vestre Vinnesvågen 20,2 km). Me padla om lag i tre timar, og hadde to kaffipausar under vegs.


Tekst/foto: Trond H.

Kjekt og lærerik sommarskule

Måndag 21. juni møtte 15 ungdommar opp på Sveholmen, klare for Havstrils sommarpadleleir. Hovudmålet for desse tre dagane var å bli trygg i kajakk, utvikla padleteknikken å ha det kjekt i kajakken. Deltakarane gikk på med godt pågangsmot og det tok ikkje lange tida før spørsmålet kom opp: «Når kan me bada?» Med overskya og ein frisk nordavind var diverre ikkje varmen på vår side, så etter ein del bading, velt og leik i kajakkane vart det ein kald affære.

Heldigvis kom da dei nye padlejakkane til klubben godt til rette i vinden, noe som gjorde det lunare etter lunch. Vinden var framleis ei utfordring tysdagen, denne gang i styrke. Det var tydeleg at ungdommane hadde lært ein del etter fyrste dagen. Kajakkane kom seg på vatnet av seg sjølv og dei hoppet på sjøen ein etter ein. Denne dagen var me trass av vinden, to turar rundt Spissøy, der deltakarene fekk kjenna på motstrøm og vind og motsatt då me padla andre vegen.

Me fant oss ei fin vik som lå i le på sørsida av Spissøy, der me trente på teknikk og hadde ein planlagd massevelt. Alle kom seg opp i kajakken igjen på eigenhand eller med hjelp frå nokon andre, før me padla oss tilbake til klubbhuset og avslutta for dagen.

Dag tre av leiren tok me oss nok ein padletur. Då hadde vinden løya, og det var flott sommarvêr. Me gjekk sør om Spissøy og på veg mot Bakkasundet fann me oss ein plass, der ungdommen fekk klatra opp og hoppa frå berget. Alt frå tre til fem meter vart det hoppa frå, med god stil. Turen gjekk videre til Bakkasundet og gjennom straumen før me padla tilbake til Sveholmen. Her hadde mor til Sina og far til Marlene fyrt opp grillen og det ble servert pølser til lunsj. Sola skein og ungdommane koste seg. Etter lunchen blei det leik og moro, nokon med vasskrig, andre leika seg i kajakk og nokon tok seg ein runde på SUP-bretta til klubben. Det var tre innhaldsrike, kjekke og fine dagar i kajakk for ungdomane, som no har blitt tryggare og meistrar kajakken på ein god måte og deltakarene som ikkje hadde våttkort frå før, har no fått dette. Ein ekstra takk til Odd Arne som var med og bidrog i kajakken og passet på undervegs.

Takk for tre flotte dagar. Me sjåast i kajakken. 

Tekst: André Hole Foto: Odd Arne Østervold

Ein særleg takk til Gjensidigestiftelsen, som gjorde innkjølp av heilt naudsynt padleutstyr for sommarskulen mogleg. Den same takken går til Sparebanken Vest sitt Ildsjelfond, som òg gjorde det mogleg å handla inn mellom anna to nygamle kajakkar og dekke kurskostnadar.

Nye kajakkar i Havstril-flåten

Nyekajakken, som er ein pent bruḱt NDK Romany Surf. Passar for dei litt kraftigare av oss, men ikkje i same divisjonen som Romany Excel.

Me har kjøpt inn to pent brukte kajakkar, som mellom anna gjer det lettare for oss å arrangera større arrangement, som padleloskurs og sommarskulen for barn. Kajakkane har på sett og vis vore i opplag hos ei gamal Havstril-eldsjel, og me har fått kjøpa dei for ein pris som er god for oss.

Før øvrig var det seks havstrilar på torsdagspadling denne veka, i striregnet. Likevel var det ein fin tur, og fleire plukka årets fyrste trimpoeng.

Tolv nye havstrilar på introkurs

Ingunn og Trond tok i mot dusinet nye havstrilar til ei grunnleggjande innføring i padlinga sine gleder på Sveholmen. Det var ei gruppe med god dynamikk, som fort fann seg til rette i kajakkane våre, trass i at sommarvarmen hadde vinka farvel til øyane våre.

Vil du vera med på introkurs? Sjå innhaldet hos padleforbundet. Du får våttkort og medlemsskap inkludert i kursavgifta. Kontakt oss på e-post.