Kurs med Kersti og Odd Arne

Klubbens ferske aktivitetsleiarar Kersti og Odd Arne haldt sitt fyrste introkurs for ni nye havstrilar i ulike aldrar. Dei melder om eit kjekt kurs, der fleire av deltakarane òg gjerne har lyst på ei utviding med grunnkurs seinare i sesongen. Dette er noko me uansett har ynskje å komma attende til på eit seinare tidspunkt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s