Torsdagspadling flytta: Beinskroken.


I staden for å avlysa torsdagspadlinga, flyttar me henne inn i skjerma farvatn: Drøns- og Busepollen. Me padlar frå småbåthamna i Beinskroken. Møt opp og ver i kajakken til klokka 18:30.

Påmeldingslenke.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: