Sommarskule med padling, bading, vassprut og sprell

Havstril sommarskule 2022: Gratis, vått og moro. Her frå 2020. Foto: Kersti Østervold.

Ungdomsskulealder: Torsdag 23. og fredag 24. juni.

Barneskuleadler over 11 år: Måndag 27. – onsdag 29. juni dagtid.

Havstril padleklubb tilbyr i samarbeid med Gjensidigestiftelsen gratis sommarskule, like etter at skulane har teke ferie. Me delar opp i to grupper, etter alder. Det trengst ingen forkunnskapar, men deltakarane må vera symjedyktige.

Havstril stiller med alt utstyr, hovudinstruktør André Hole og medhjelparar.

Påmelding og info SMS 98874253  eller e-post info@havstrilpadleklubb.no med namn på deltakar, alder og føresette sin e-postadresse.

Her kan du lesa om korleis me opplevde sommarleiren i 2021.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s