Vil du melda deg ut eller inn?

Medlemskontingenten er 500,- for vaksen / 250 for barn, ungdom eller student / 900 for familie.

Me skal straks i gang med å senda ut medlemspengane og oppdatera medlemsregisteret. Er du medlem, men ikkje ynskjer å halda fram, kan du melda deg ut enten via minidrett.no (krev innlogging) eller bruk e-post info@havstrilpadleklubb.no og informer oss om det.

Motsett, om du ynskjer å bli medlem, meld frå om det òg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s