Torsdagspadling frå Sveholmen


Bruk padleboken for å melda deg på. Korleis du registrerer deg finn du lenger nede på sida her.

Ny torsdagspadling frå Sveholmen. Påmelding via padleboken.no.
I kajakken til klokka 18:15.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: