Stor støtte frå Sparebanken Vests Ildsjelfond

Vekas store gode nyhende kom frå Sparebanken Vest, som tildelte oss heile 38 000 kroner frå Ildsjelsfondet sitt. Pengane skal i fyrste rekkje gå til ein sommarskule for ungpadlarar. Detaljane kjem me attende til. Nokre av dei same innkjøpa me treng til denne, vil me òg kunna bruka til parapadlinga vår, som me fekk støtte til frå Austevoll kommune sine idrettsmidlar.

Me kjem til å kunngjera detaljane kring padleskulen vår i løpet av våren, men opplegget kjem til å få over tre dagar de fyrste veka av skuleferien.

Stor takk til Sparebanken Vest!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s