HMS-plakat Havstril padleklubb


  1. Den som padlar skal ha minimum NPF-våttkort med introkurs. Unnatak kan gjevast av aktivitetsleiar eller ved eigenerklæring.

2. Padlaren skal ha løyst medlemspengar.

3. Flyteplagg skal til ei kvar tid nyttast i kajakken.

4. Kle deg etter temperaturen i sjøen.

5. Ta alltid omsyn til vêr og vind.

6. Hugs: Tur etter evne.

7. Sjekk at spurttrekket ditt passar til båten du brukar.

8. Unngå helst å padla når det mørknar, men ta med deg lanterne og hovudlys viss du er ute når det mørknar.

9. Er du under 18 år, padla saman med nokon som er eldre enn deg.

10. Ta med deg mobil, slik at du kan kontakta andre ved uhell.

11. Det må alltid vera minst ei reserveåre i eit padlefylgje

12. Padlar du åleine må du kunna eigenredning (eigen- eller cowboyredning eller annan form for reentry).

13. Ved klubbturar skal det alltid bringast med fyrstehjelpsutstyr .

Revidert april 2021


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s