Velkomen til torsdagspadling

Fyrstkomande torsdag, den 25. mars, tek me fat på årets faste torsdagspadlingar. I utgangspunktet vert padlingane frå klubbhuset på Sveholmen i partalsvekene, og valfrie lokalitetar i oddetalsvekene (kjem an på vêr og vind). Alle padlingar og oppstartstidspunkt vert publiserte via arrangement på fjesboksida vår.

Torsdag er Trond Hagenes aktivitetsleiar, og grunna avgrensa kveldslys må alle vera i båtane klokka 18:00. Det vert ei kort padling på ca halvannan time. Vera med utan å trykkja “deltek” på Facebook? Send SMS på 98874253.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s