Velkomen til årets trimpoengkonkurranse

P6250018

Me har funne fram til 25 lokalitetar kring øyane me meiner du bør besøkja i løpet av sommaren. Det er Fugløy i vest til Saltskjersholmane i aust, det er Krossøy og Blænesøya. Konseptet er enkelt – du lastar ned Trimpoengapplikasjonen til mobilen sin, deretter melder du deg på Sommerturer i Austevoll 2020 og betalar deltakaravgifta på 100 kroner.

Du kan velgja å konkurrera med deg sjølv, eller sjå om du klarar å komma deg heilt til topps. Blant dei som klarar alle, eller flest turar, vil me ha ei trekking av ein middag for to på Bekkjarvik gjestgiveri. For alle som gjennomfører minst ein tur, ventar det ein flott deltakarpremie.

Trimpoengkonkurransen opna 1. juli.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s