Padlevettreglane

%yyyxm5rRdK+sEJn%zGopg

 

  1. Velg båt som passar til dine ferdigheiter og til turen
  2. Sjekk at utstyret er i orden.
  3. Kle deg etter vasstemperaturen. Ta med reservetøy.
  4. Ha alltid på deg godkjent padlevest.
  5. Overvurdér ikkje dine eigne ferdigheiter. Øv deg på redningsteknikkar.
  6. Dersom du veltar, forlat ikkje båt eller åre.
  7. Ha respekt for vêr og vind, og sjekk vêrvarslinga før du går ut i kajakk eller kano.
  8. Hald god avstand til andre båtar. Syt for å bli sett.
  9. Lær deg livredding.
  10. Ver miljømedviten. Vis omsyn overfor naturen. Hugs sporlaus ferdsle.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s