Støtte frå North Sea Shipping

North sea shipping

Havstril padleklubb har motteke heile 10.000 kroner i økonomisk støtte frå naboane våre på Kvaløya, North Sea Shipping. Padleklubben har ein god del faste driftskostnadar, knytt til mellom anna forsikringar og fornying av utstyr til ungdommen der støtta kjem særs godt med. Me takkar storleg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s