Referat, styremøte Havstril pk

Sveholmen 20. mars 2017 kl 19:30

Desse møtte: Rune Hevrøy, Marius Taraldsen, Øystein Vik og Trond Hagenes (referent).

Forfall: Stina Nordbak. Vararepresentantar inviterte til møte, kunne ikkje møta.

vinterpadling

 

Sak 0717: Godkjenning av referat frå førre møte

Referatet vart godkjent.

 

Sak 0817: Status økonomi

Låg likviditet i starten av året, men har betalt faktura til forfall, inkludert førehandsbetaling av NDK Romany Sport.

 

Sak 0917: Klubbhus, status søknadar og dugnad

Leiar informerte om tankar knytt til søknadar til støtte for vidare rehabilitering av klubbhuset – andre etasjen. Søknadar vert sendt i løpet av mars-april.

 

Dugnad: Nytt styremedlem Øystein Vik tek ansvar for å koordinera noko dugnad, m.a. litt fliselegging i garderoben før nytt dusjkabinett vert installert. Noko arbeid må påreknast i tekstillageret òg.

 

Sak 1017: Klubbutvikling

Hagenes tek kontakt med Npf for å invitera representant derfrå til klubben for å inspirera til klubutvikling.

 

Sak 1117: Eventuelt

Marius Taraldsen informerte litt om mogleg samarbeid med Styve gard, der han er tilsett. Dette er eit tilbod for m.a. vanskelegstilte barn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s